Swyddi

Swydd Newyddiadurwr – Ffermio

Mae’r gyfres amaethyddol boblogaidd Ffermio ar S4C yn chwilio am Newyddiadurwr profiadol i fod yn rhan o’r tîm cynhyrchu a hefyd i gyflwyno eitemau yn ystod y gyfres.

Mae angen:

  • Trwyn am stori;
  • Y gallu i ysgrifennu yn y Gymraeg mewn arddull gwrthrychol, clir ac uniongyrchol;
  • Y gallu i gyfweld â phobl yn effeithiol;
  • Natur chwilfrydig ac ymholgar gyda’r gallu i adlewyrchu dwy ochr i stori;
  • Ymroddiad a stamina i ymdopi â phwysau ac amserlen dynn.
  • Y gallu i feddwl am syniadau a chwilio am straeon ac ymchwilio iddynt.
  • Y gallu i weithio fel aelod o dîm.
  • Y gallu i ddefnyddio camera – yn ddefnyddiol.

Tâl: Yn ôl profiad

Oriau Gwaith: Oriau hyblyg;

Lleoliad: Swyddfa Abertawe

Cytundeb: 9 mis (3 mis prawf);

Am sgwrs anffurfiol neu fwy o wybodaeth cysylltwch gyda:

Gwawr Lewis – 01792 824567.

Cais:

Ar ffurf llythyr yn cynnwys CV llawn a manylion profiad perthnasol, i gyrraedd: Gwawr Lewis, Cynhyrchydd Ffermio, Telesgop, Stiwdios y Bae, Abertawe, SA1 8QB  gwawr.lewis@telesgop.cymru

Dyddiad cau: 13/10/17 12:00