Ffurflen Cystadlu

1. Calon, ysgyfaint a’r aren. Enghreifftiau o beth yw’r rhain? Heart, lung and kidney. What are they?
2. Gwas fferm mecanyddol yn y parlwr godro. A mechanical farmhand in the milking parlour.
3. Dewin Cymreig sy’n gysylltiedig ag ardal Caerfyrddin. The Welsh wizard asscociated with the town of Camrmarthen.
4. Catref y ceffyl, a man geni Iesu. Horses live here, and it’s also Jesus’s birthplace.
5. Cyfenw Arlywydd newydd etholedig yr Unol Daleithiau America. Surname of the newly elected President of the the United States.

Ffurflen Cystadlu Competition Form

  Enw / Name*

  E-bost / Email*

  Ffôn / Phone*

  Cyfeiriad / Address*

  Ateb / Answer*

  Ni hoffwn dderbyn gwybodaeth gan Ifor Williams Trailers Ltd / I don't want to receive information from Ifor William Trailers Ltd Pwyswch yma / Tick here

  Rhowch y côd i'r blwch isod / Enter the code into the box below:

  captcha