cows

Wedi colli Ffermio Nos Lun?

Bydd Alun yn cadw cwmni i Glyn Jones, contractwr prysur sydd wrthi ar hyn o bryd yn cynhaeafu india-corn. Bydd Daloni yn cwrdd â’r cigydd Glyn Davies sydd wedi ehangu ei fusnes yn ddiweddar a bydd Meinir ar gyrion dinas Abertawe yn gweld sut y gall ffermwyr addasu eu siediau i wella cynhyrchiant.

Alun will be visiting Glyn Jones, a contractor who is currently busy working on the maize harvest. Daloni meets butcher Glyn Davies to hear how he has recently expanded his business and Meinir will be on the outskirts of Swansea to see how farmers can adapt their sheds to improve productivity.

 

IMG_0251 (2)

#Ffermio ar-lein

Cofiwch ddilyn ein cyfrif Trydar a hoffwch ein tudalen Facebook am y clecs tu ôl i’r camera!

Remember to follow our Twitter feed and like our Facebook page for all the latest news from the production team! 

IMG_5735

Cyswllt Ffermio

Gall rhwydwaith staff cyflwyno lleol Cyswllt Ffermio  eich helpu i gyrchu pecyn o gefnogaeth, arweiniad a hyfforddiant, wedi’i deilwra i’ch anghenion. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth amdano sut i gofrestru gyda Cyswllt Ffermio.

Farming connect’s network of regionally based delivery staff can help you access a package of support, guidance and training, tailored to your requirements.Click here for more information about how to register with Farming Connect.