cows

Wythnos yma | This week

NOS LUN 20/10/14 21.30 S4C

Bydd Alun yn mwynhau prysurdeb Sioe Laeth Cymru; bydd Meinir yn helpu i hel y defaid ar fynyddoedd Carneddau a bydd Daloni yn Llandudno ynghanol yr ieir.

MONDAY 20/10/14 21.30 S4C

This week, Alun is at the Welsh Dairy Show, Meinir is helping to round up the sheep on the Carneddau mountains and Daloni is surrounded by hens in Llandudno!

1509FFERMIO205sgwar23

Cystadleuaeth Trelars | Trailers competition

Mae’n amser ar gyfer ein cystadleuaeth fawr flynyddol. Unwaith eto eleni, mae ganddon ni wobrau gwerth chweil i chi – 3 threlar arbennig – i gyd yn rhoddedig gan gwmni treilars Ifor Williams  – www.iwt.co.uk.

It’s time for our annual competition! Again, this year, we have 3 special trailers to offer you – all kindly donated by Ifor Williams Trailers Ltd – www.iwt.co.uk.

 

IMG_0251 (2)

Ffermio ar-lein | Ffermio Online

Cofiwch ddilyn ein cyfrif Trydar a hoffwch ein tudalen Facebook am y clecs tu ôl i’r camera!

Remember to follow our Twitter feed and like our Facebook page for all the latest news from the production team!