Croeso i Ffermio

Cyfres gylchgrawn cefn gwlad yw Ffermio, sy’n cael ei ddarlledu bob nos Lun am 9.30yh ar S4C.

Ffermio is a farming and countryside magazine series, which is broadcast on S4C on Monday nights at 9.30pm.

Cofiwch ddilyn ein cyfrif Trydar a hoffwch ein tudalen Facebook am y clecs tu ôl i’r camera!

Remember to follow our Twitter feed and like our Facebook page for all the latest news from the production team! 

Cysyllwch â ni

Ffôn: 01792 824567

E-bost: ffermio@telesgop.cymru