grwp-8R1C8139ggddhhhh

Beth yw Ffermio?

Cyfres gylchgrawn cefn gwlad yw Ffermio, sy’n cael ei ddarlledu bob nos Lun am 9.30yh ar S4C.

Ffermio is a farming and countryside magazine series, which is broadcast on S4C on Monday nights at 9.30pm

 

IMG_0251 (2)

#Ffermio ar-lein

Cofiwch ddilyn ein cyfrif Trydar a hoffwch ein tudalen Facebook am y clecs tu ôl i’r camera!

Remember to follow our Twitter feed and like our Facebook page for all the latest news from the production team! 

S4C - Ffermio - Alun Elidir (1)

Cyswllt Ffermio

Gall rhwydwaith staff cyflwyno lleol Cyswllt Ffermio  eich helpu i gyrchu pecyn o gefnogaeth, arweiniad a hyfforddiant, wedi’i deilwra i’ch anghenion. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Farming connect’s network of regionally based delivery staff can help you access a package of support, guidance and training, tailored to your requirements.Click here for more information.
Hoff rhaglen Gareth Wyn JonesText

 

Rhediad llawn Kevin Evans