#SelfieSeilej: TELERAU AC AMODAU | TERMS AND CONDITIONS

Danfonwch eich #SelfieSeilej i ni am gyfle i ennill gwobr arbennig!

Send us your #SelfieSeilej for a chance to win a special prize!

Rhaid bod yn 16+ i gystadlu. Dyddiad cau yw 07.06.17 am 12.00yh. Meinir Howells (Cyflwynydd Ffermio) fydd yn dewis yr ennillydd. Y wobr fydd nwyddau ‘Ffermio’ amrywiol. Fe fydd yr ennillydd yn cael ei gyhoeddu ar dudalen Facebook Ffermio ar 08.06.17.

Telerau ac amodau llawn: http://www.s4c.cymru/cy/y-wefan-hon/page/16772/telerau-ac-amodau-cystadleuaeth/

 

Entrants must be 16+. Closing date is 07.06.17 at 12.00pm. Meinir Howells (Ffermio presenter) will be choosing the winner. Prize will be ‘Ffermio’ branded gifts. Winners will be announced on Facebook on 08.06.17.

Full terms and conditions: http://www.s4c.cymru/en/about-this-site/page/16772/competition-terms-and-conditions/

********************

Cyfres gylchgrawn cefn gwlad yw Ffermio, sy’n cael ei ddarlledu bob nos Lun am 9.30yh ar S4C.

Ffermio is a farming and countryside magazine series, which is broadcast on S4C on Monday nights at 9.30pm.

Cofiwch ddilyn ein cyfrif Trydar a hoffwch ein tudalen Facebook am y clecs tu ôl i’r camera!

Remember to follow our Twitter feed and like our Facebook page for all the latest news from the production team! 

Cysyllwch â ni

Ffôn: 01792 824567

E-bost: ffermio@telesgop.cymru