grwp-8R1C8139ggddhhhh

Beth yw Ffermio?

Cyfres gylchgrawn cefn gwlad yw Ffermio, sy’n cael ei ddarlledu bob nos Lun am 9.30yh ar S4C.

Ffermio is a farming and countryside magazine series, which is broadcast on S4C on Monday nights at 9.30pm

 

IMG_0251 (2)

#Ffermio ar-lein

Cofiwch ddilyn ein cyfrif Trydar a hoffwch ein tudalen Facebook am y clecs tu ôl i’r camera!

Remember to follow our Twitter feed and like our Facebook page for all the latest news from the production team! 

S4C - Ffermio - Alun Elidir (1)

Cyswllt Ffermio

Gall rhwydwaith staff cyflwyno lleol Cyswllt Ffermio  eich helpu i gyrchu pecyn o gefnogaeth, arweiniad a hyfforddiant, wedi’i deilwra i’ch anghenion. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Farming connect’s network of regionally based delivery staff can help you access a package of support, guidance and training, tailored to your requirements.Click here for more information.
Hoff rhaglen Gareth Wyn JonesText

 

Cwestiynnau’r Cystadleuaeth Trelars

1. Calon, ysgyfaint a’r aren. Enghreifftiau o beth yw’r rhain? Heart, lung and kidney. What are they?
2. Gwas fferm mecanyddol yn y parlwr godro. A mechanical farmhand in the milking parlour.
3. Dewin Cymreig sy’n gysylltiedig ag ardal Caerfyrddin. The Welsh wizard asscociated with the town of Camrmarthen.
4. Catref y ceffyl, a man geni Iesu. Horses live here, and it’s also Jesus’s birthplace.
5. Cyfenw Arlywydd newydd etholedig yr Unol Daleithiau America. Surname of the newly elected President of the the United States.